X
تبلیغات
مجــله ی اینــــترنتی رؤیای ســـــــبز
مجــله ی اینــــترنتی رؤیای ســـــــبز
برنامه ریزی درسی -روش های مطالعه -اخبار دانشگاه-مسائل اجتماعی مربوط به دانشگاه ومدرسه تاسیس86 
قالب وبلاگ

دردها فراموش می شوند٬ اما هم دردها هرگز

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ] [ ] [ سیدیان ]

درپاسخ نومیدی برخی از کنکوری های عزیز

این سرشت زندگی وطبیعت است که درست قبل از یک گشایش٬همه چیز واقعا تیره وتار به نظرمی رسد!مگرسردترین وتاریک ترین لحظه ی شب ٬درست قبل از سپیده دم قرار نگرفته است؟مگر آب جویباران درست درلحظه ی قبل از جابه جائی سنگی که درمسیرش قرار دارد٬بیش ترین فشار را تحمل نمی کند؟ مگر یک مادر قبل از به دنیا آوردن فرزند بیش ترین سختی را پشت سر نمی گذارد؟

یکی از سنگ های بزرگی که سدراه درکنکور می باشد٬سنگ بی صبری ونومیدی است .بعد از مدت ها درس خواندن وقتی درچند قدمی موفقیت قرارداریم ٬نومیدی به وجودمان چنگ می زندوما برای این نومیدی دلایلی داریم.«نرسیدم»٬«گیج شدم» ٬«فراموش کردم»٬«برنامه ها قاطی شدند»٬«نمی توانم ٬«...»این همه به خاطر آن است که از سرشت زندگی وطبیعت غافلیم.

اگر به ندای طبیعت گوش بسپاریم ٬به ما می گوید:سرشت زندگی این است که درراه هر هدفی گام برداریم ٬درست قبل از به آغوش کشیدن شاهدموفقیت٬همه چیز تیره وتار به نظر می رسدشاید نومیدی ما به دلیل سرشت زندگی است .

شاید وقتی احساس نومیدی می کنیم فقط به دلیل آن است که در نزدیکی هدف قرار گرفته ایم٬شایدباید به خود بگوئیم :«انگار هیچ چیزدرست پیش نمی رودواین می تواند بدین معنی باشدکه بعد از تلاش های بسیار بالاخره من٬به یک قدمی هدف رسیده ام»شاید اگر دراین لحظات مونس وهمدمی جز سنگ صبورمان نجوییم ونگذاریم آتش بی صبری ٬برزندگیمان چیره شود٬چیزی تا موفقیت باقی نمانده است.

به قول حافظ:

این که پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت

اجر صبری است که در کلبه ی احزان کردم

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ] [ ] [ سیدیان ]

نمی توان برگشت وآغاز خوبی داشت ٬ اما می توان آغاز کرد و پایان خوبی داشت .

آغاز تا پایان سال ۹۳ ی شما بزرگوراران همراه پر از شادی وعزت وسلامتی

 

[ پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 ] [ ] [ سیدیان ]

   تعداد دانشجویان و مقالات علمی در سال­های اخیر رشد کمّی چشم‌گیری داشته‌ است. اکنون این سؤال در محافل علمی و دانشگاهی مطرح می­شود که اندازه‌گیری توسعه و پیشرفت علمی صرفاً با این معیارهای کمّی چه نسبتی دارد؟ یکی از وظایف اصلی فرهنگستان علوم تبیین جایگاه علم و فناوری کشور و رصد و پایش روند حرکت، تحول و پیشرفت آموزش و پژوهش کشور و هشدار در صورت مشاهدۀ کاستی ها در این رابطه است.

علوم، به‌ویژه علوم پایه، مشتمل بر ریاضی و فیزیک، نیروی پیشران بسیاری از تحولات اجتماعی در سده‌های اخیر بوده ‌اند. تاثیر اجتماعی علوم پایه در دو وجه نمود بیشتری داشته است: تاثیر بر دیدگاه و نحوۀ تحلیل و استدلال افراد جامعه و تولید فناوری‌های نو. این دو نقشی اساسی در حرکت جوامع بشری به سوی جوامع مرفه و پیشرفته داشته ‌اند. از این‌رو ملاک ارزیابی توسعه و پیشرفت علمی، تولید و استفاده از علم نافع است. علم نافع آن است که سه هدف اصلی توسعه علمی را، یعنی، رسیدن به مرزهای دانش، به‌کارگیری در ارتقای فناوری و تربیت نیروهای ماهر، تامین کند. متاسفانه در سال‌های اخیر دیدگاه‌های کمّی‌نگر به ارزیابی علمی- هم در آموزش و هم در پژوهش- غلبه و نمود چشم‌گیری داشته اند. اما نیل به سه هدف توسعه بدون توجه به کیفیت آموزش و پژوهش و رعایت استانداردهای جهانی محقق نخواهد شد. دیدگاه مبتنی بر توسعۀ کمّی و نادیده انگاشتن کیفیت صرفاً به انباشت نیروهایی ناتوان می‌انجامد که طبعاً نمی‌توانند در توسعه و پیشرفت کشور نقش موثری داشته باشند.

در دیدگاه کمّی‌نگر برای ارزیابی پژوهش، پیشرفت علمی صرفاً بر اساس تعداد مقالاتی که در مجلات ISI یا ISC به چاپ رسیده اند سنجیده می‌شود. مطابق بررسی‌های علمی و دقیق انجام شده از طرف سازمان‌های معتبر جهانی پایش علوم، که بارها مورد استناد مسئولین کشور نیز قرار گرفته‌ اند، ایران از این منظر و به لحاظ کمّی در منطقه اول است. علاوه بر شاخص تعداد مقالات، معیارهای آماری سنجش کیفیت پژوهش نیز سال­ها است که کمّی شده اند و در همان بررسی‌های سازمان‌های معتبر نیز اندازه‌گیری و در انتشارات آنها درج می‌شوند، که البته کمتر مورد اشاره مسئولین کشور قرار می‌گیرند. یکی از این معیارها ضریب استناد و ارجاع به مقالات است، که متاسفانه برای مقالاتی که از ایران به چاپ رسیده‌ اند بسیار پایین است. انتشار مقالات با کیفیت نازل در رسیدن به سه هدف توسعه علمی کمکی نمی کند و صرفاً منجر به اتلاف سرمایه و استعدادها خواهد شد.

در بُعد آموزش دانشگاهی نیز نظام‌های متعددی از جمله دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزرات علوم، دانشگاه‌های دولتی وابسته به سایر نهادها و وزارت‌خانه‌ها، مانند دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور، فراگیر و غیر انتفاعی، در کشور وجود دارند، که هر کدام باید رسالت و جایگاه خود را داشته باشند و در مسیر مناسب خود حرکت کنند. خلط جایگاه و رسالت این دانشگاه‌ها به کیفیت آموزش و پژوهش در نظام دانشگاهی صدمۀ جدی وارد کرده و می‌کند. رسالت دانشگاه‌های برتر تربیت پژوهشگران نخبه برای رسیدن به سه هدف پیش گفته است. رسالت بعضی از دانشگاه‌ها صرفاً تربیت نیروهای باسواد به معنی عرفی است و دانشگاه‌های تخصصی تربیت کارشناسان مورد نیاز سازمان‌های متبوع را بر عهده دارند. رسیدن به کیفیت مطلوب در آموزش، که البته لازمۀ ارتقا در کیفیت پژوهش است، حمایت ویژۀ مالی از دانشگاه‌های برتر و خودداری آنها از پذیرش دانشجوی پولی را طلب می­کند و در عین حال اعطای استقلال داخلی به آنها ضروری است.

در بحث کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاهی دو نکته باید مورد توجه ویژه قرار گیرد: (1) راه‌اندازی دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها باید با اعمال جدی و دقیق ضوابط موجود انجام پذیرد؛ هرچند که خود این ضوابط نیز به نوبه خود باید با مشورت با دانشگاهیان بازبینی و اصلاح شوند. (2) اعضای هیات علمی و در مرحلۀ بعد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، به ویژه دانشجویان دکتری، محور اصلی پیشبرد کارهای پژوهشی دانشگاه‌ها و پایش کیفیت آن هستند و لذا در جذب اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری توجه به کیفیت و توانایی علمی افراد باید در اولویت اول قرار گیرد.

از سایت قیل وقال علم خانم دکتر یاسمن فروزان

[ شنبه بیست و چهارم اسفند 1392 ] [ ] [ سیدیان ]

طاعت آن نيست که بر خاک نهــــــــي پيشاني                  

صدق پيش آر، که اخـــــلاص به پيشاني نيست          "سعدی"

یک ذره ٬ فقط یک ذره  صداقت در زندگی کافیست ٬اطرافیان ودوستان خود را از این حداقل ٬محروم نکنیم ٬

[ چهارشنبه هفتم اسفند 1392 ] [ ] [ سیدیان ]

سياهي نميتواند بر سياهي چيره شود، اين كار فقط از روشنايي بر مي آيد( مارتين لوتر كينگ)

[ سه شنبه ششم اسفند 1392 ] [ ] [ سیدیان ]

عاقبت یک روز

می‌گریزم از فسون دیده‌ی تردید

می‌تراوم همچو عطری از گل رنگین رویاها

می‌خزم در موج گیسوی نسیم شب

می‌روم تا ساحل خورشید

"فروغ"

[ سه شنبه ششم اسفند 1392 ] [ ] [ سیدیان ]
مرگ دختر عزیزم،دانش آموز همیشه در آرزوی قبولی دانشگاه ،مهربان دختر پاک و معصوم  "شبنم ریاحی "بسیارمتاثر ومتاسفم کرد روحش شاد خدایش بیامرزد،خداوند به پدرومادر داغدیده وپریشان احوال ایشان صبرعطاکند وآرامش رابه زودی به خانه ی دلشان بازگرداند....

[ شنبه سوم اسفند 1392 ] [ ] [ سیدیان ]

مدرک دارم پس هستم !!

 

[ چهارشنبه سی ام بهمن 1392 ] [ ] [ سیدیان ]

 

[ چهارشنبه سی ام بهمن 1392 ] [ ] [ سیدیان ]

ما زیاران چشم یاری داشتیم       خود غلط بود آن چه می پنداشتیم      

  باور کنید حافظ دقیقاً راست فرمودند!

[ سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392 ] [ ] [ سیدیان ]
بعد از بیست واندی کارکنکور ماندم واقعاً سؤالات کنکور سراسری تا به چه حد متناسب با اهداف آموزشی مورد نطر مؤلفان کتب درسی است ؟!

آیا ادعای سازمان سنجش مبنی برمتناسب بودن سؤالات کنکور با مطالب ارائه شده درمتون کتب درسی  عادلانه است ؟اگر پاسخ مثبت است پس این همه کتاب کمک درسی ،مؤسسات برگزاری آزمون های آزمایشی وکلاس های کنکور فراوان درفضای آموزشی کشور برای چیست؟

چند درصد از دانش آموزان ما برای موفقیت آزمون کنکور سراسری فقط به خواندن کتب درسی و مطالب ارائه شده درکلاس بسنده می کنند؟!

[ سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392 ] [ ] [ سیدیان ]

آغاز ثبت نام مجدد برای کنکور سراسری

و اصلاح یاویرایش

اطلاعات توسط ثبت نام شدگان کنکور سراسری سال 93

 

 نکات مهم در ادامه ی مطلب


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392 ] [ ] [ سیدیان ]
برای دسترسی به شرایط "سرباز معلم" روی لینک "ادامه مطلب "کلیک کنید
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 ] [ ] [ سیدیان ]
گفته معاون آموزشی دانشگاه پیام نور، پذیرش دو بار در سال دانشجوی فراگیر در این دانشگاه بار دیگر از سر گرفته می شود.

محمدعلی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس تصمیمات دانشگاه پیام نور، پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در مقطع فراگیر این دانشگاه طبق روال گذشته دو بار در سال صورت می گیرد، ادامه داد: آزمونهای فراگیر کارشناسی ارشد از سال آینده یک بار در اردیبهشت و یک بار در دی ماه برگزار می شود.

وی ادامه داد: ثبت نام برای پذیرش در آزمون فراگیر اردیبهشت 93 از اسفندماه امسال توسط سازمان سنجش، آغاز و کنکور فراگیر نیمه دوم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

وی گفت: دانشجویان پس از پذیرش در این آزمون از اول مهرماه به کلاسهای درس خواهند رفت.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور درباره نوبت دوم آزمون فراگیر کارشناسی ارشد این دانشگاه، خاطرنشان کرد: نوبت دوم آزمون فراگیر کارشناسی ارشد طبق روال گذشته در آذرماه برگزار می شود.


[ یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 ] [ ] [ سیدیان ]
ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسي ارشد سال 1393، به اطلاع مي رساند سؤالات هريك از رشته هاي امتحاني در سايت سازمان قرار داده شد كه از طريق لينك هاي زير قابل دريافت است:

برای دسترسی به ادامه ی مطلب بروید !


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 ] [ ] [ سیدیان ]
مدرسه ی هوشمند ما :

اسباب بازی بچه های کلاس شده -یک روز موس ندارد وروز دیگر کیس خراب است ودرایام دگر اسمارت برد کارنمی کند و هر روز دی ویدی رم نه دی ویدی می خواند نه سی دی !!وصد البته اگر کارکند فقط یک وایت برد است وبس ...

[ یکشنبه بیستم بهمن 1392 ] [ ] [ سیدیان ]
هم دلم برای کتاب های مدرسه امان می سوزد  وهم برای کتابخانه ی مجهزش !!

درکل به جز کتاب های مدرسه برای هیچ کتابی نمی توان خواننده ای یافت ...همین

[ یکشنبه بیستم بهمن 1392 ] [ ] [ سیدیان ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

قطره،اولين تجربه ي درياست !
روياي سبز درانديشه ي روياهاي دست يافتني دانش آموزان ودانشجويان عزيز است وبدون هيچ گونه جهت گيري و وابستگي به جريان خاصي ،عموماًمطالب وموضوعات مربوط به مدرسه ودانشگاه را مورد بررسي قرار مي دهد.مكاني براي تبادل تجربه درزمينه هاي آموزشي و اجتماعي است تاشايد سهمي درموفقيت جوانان اين مرزوبوم ايفاكند.رویای سبز اشاره ایست به موفقیت های علمی دانش آموزان و دانشجویان عزیز.
آغاز فعالیت این وب نوشت به 16 آذر 1386 برمی گردد بخش عمده ای از اطلاعات و آرشیو وبلاگ در آذر 89 به دلیل یک سری اختلالات فنی حذف شد .امیدواریم این فضای مجازی منجر به ایجاد یک پل ارتباطی میان مدرسه ودانشگاه شود
با ارادت :سيديان -کارشناس ارشد فیزیک اتمی ومولکولی ومدرس فیزیک
امکانات وب

Powered by WebGozar

  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ